Privacy statement

Privacy & Cookie beleid

Maerita B.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw én onze privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij eventueel in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Maerita B.V. kan deze Privacy / Cookie statement van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze Privacy / Cookie statement te allen tijde inzien.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, om het gebruik van de website te analyseren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven).

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u Maerita B.V. een e-mail zendt, zullen wij de persoonsgegevens die u in deze e-mail weergeeft gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. Maerita B.V. kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals de Boekhoudplicht), of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Als u de hulp van Maerita B.V. inschakelt voor hulp of ondersteuning bij (technische) problemen, dan zullen wij de relevante gegevens van de aanmelder/betrokkene vastleggen in ons ticketsysteem, samen met de betreffende vraag. Deze gegevens zijn nodig om het probleem te kunnen analyseren, oplossen, contact te hebben met de betrokkene en voor een goede specificatie van eventuele facturen. Indien wij derden inschakelen bij het analyseren en/of oplossen van problemen dan zullen wij de betreffende gegevens anonimiseren.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere marketing uitingen en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Maerita B.V., via info@maerita.nl.

U heeft het recht Maerita B.V. te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door Maerita B.V. als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Maerita B.V., via info@maerita.nl.

Maerita Facebook

Privacy Statement

Wij doen ons best om uw en onze privacy optimaal te beschermen. Lees meer in onze privacy statement.